Jump to content

Community

aXen | 1s2k

+Clients
 • Content Count

  47
 • Joined

 • Last visited

 Content Type 

Profiles

Downloads

IPS4 Documentation

IPS4 Providers

Release Notes

IPS4 Guides

IPS4 Developer Documentation

Invision Community Blog

Forums

Downloads posted by aXen | 1s2k

 1. $10.00

  (aXen) Article System in Pages

  The modification allows you to change the appearance and add many functionalities to manage records.
  Requires Pages (CMS) application.
  Demo => https://1shot2kill.pl/portal/
  Settings allow:
  Possibility to hide the author in a record, The ability to show the category where the record is located along with its personalization, The ability to show the number of reactions in the form of graphics, Option to show the number of record comments, The ability to show the number of views of the record, Highlight the first letter of the record with the option of changing the color and size of the letter, Additional Font Awesome Icons in any version (Even Font Awesome 5), The option of hiding the "Read more" button and its personalization, Customizable block of records =============================
  Modyfikacja umożliwia zmianę wyglądu oraz dodanie wielu funkcjonalności do zarządzania artykułami.
  Wymagane jest posiadanie aplikacji Pages (CMS).
  Demo => https://1shot2kill.pl/portal/
  Ustawienia umożliwiają:
  Możliwość ukrycia autora w rekordzie, Możliwość pokazania kategorii gdzie znajduje się dany rekord wraz z jego personalizacją, Możliwość pokazania ilość reakcji w postaci grafik, Możliwość pokazania ilość komentarzy rekordu, Możliwość pokazania liczbę wyświetleń rekordu, Wyróżnić pierwszą literę rekordu wraz z możliwością zmiany koloru oraz wielkości litery, Dodatkowe ikony Font Awesome Icons w dowolnej wersji (Nawet Font Awesome 5), Możliwość ukrycia przycisku "Czytaj więcej" oraz jego personalizacja, Możliwość dostosowania bloku rekordów

  3 purchases   4 downloads

     (0 reviews)

  Updated

 2. Free

  (aXen) Administrative bar

  English: The plugin adds the administration bar known from previous versions of IP.Board.
  Polish: Plugin dodaje pasek administracyjny znany z poprzednich wersji IP.Board.

  14 downloads

     (1 review)

  Submitted

 3. Free

  (aXen) Record Result Line

  English: The plugin increases the number of displayed record lines in the results.
  The plugin works with Pages (CMS).
  Polish: Wtyczka zwiększa ilość wyświetlanej linii rekordu w wynikach.
  Wtyczka współpracuje z Pages (CMS).

  5 downloads

     (0 reviews)

  Updated

 4. Free

  (aXen) Group formatting in mention

  English: The plugin formats the user name in the mention.
  Polski: Wtyczka formatuje nazwę użytkownika we wspomnieniach (mention).

  76 downloads

     (0 reviews)

  Updated

 5. Free

  (aXen) Secondary Groups Indicator

  English: The plugin allows you to display child groups. Plugin works with Group Color on User Link, of the IPS 4.4 version it is not needed.
  Polski: Wtyczka pozwala na wyświetlanie grup podrzędnych. Wtyczka współpracuje z Group Color on User Link, od wersji IPS 4.4 nie jest ona potrzebna.

  354 downloads

     (3 reviews)

  Updated

 6. Free

  (aXen) Yours chat entries from Chatbox

  English: Attention! The plugin has changed its name from "(aXen_4.3) Your posts from chatbox"!
  The plugin shows entries from the Chatbox app in:
  Hovercard, Profile, ProfileHeader, Topics An application (BIM) Chatbox FREE is required in any version.
   
  Polski: Uwaga! Wtyczka zmieniła swoją nazwę z "(aXen_4.3) Your posts from chatbox"!
  Wtyczka pokazuje wpisy z aplikacji Chatbox w:
  Hovercard - Podgląd profilu, Profile - Profil, ProfileHeader - Header profilu, Topics - Tematach Wymagana jest aplikacja (BIM) Chatbox FREE w dowolnej wersji.

  152 downloads

     (1 review)

  Updated

×
×
 • Create New...